Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viakitana kitana
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from2708 2708 viacatchmelater catchmelater
Reposted fromshakeme shakeme viailovegreen ilovegreen
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish viaMissAgness MissAgness
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakyszz kyszz
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
Reposted frommartinif16 martinif16 viainspirations inspirations
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakyszz kyszz
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viastarryeyed starryeyed
7490 c9c2 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaStoneColdSober StoneColdSober
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund via2708 2708
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna via2708 2708
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Samotność to nie brak ludzi, to brak zrozumienia i akceptacji.
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viagdziejestola gdziejestola
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl