Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaoutline outline
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamhsa mhsa
7754 7e98 500
Reposted fromtwice twice viafreeway freeway
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafreeway freeway
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMerrry98 Merrry98
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMerrry98 Merrry98
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viairbjarbirb irbjarbirb
4554 588b
Reposted frombaboooshka baboooshka viatoniewszystko toniewszystko
1719 5cb2 500
Reposted fromsarazation sarazation viatoniewszystko toniewszystko
4496 897d 500
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viacannellle cannellle
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
4822 77f2 500
Reposted fromfreakish freakish viarudosci rudosci
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaczekoladowysen czekoladowysen
5440 c52d 500
9355 3309 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viapikkumyy pikkumyy
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl