Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
2826 3011
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadobrazla dobrazla
8704 a4bd
Reposted frompoppyseed poppyseed viadobrazla dobrazla
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viadobrazla dobrazla
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
2065 f315
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
8979 7659 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaardhund maardhund
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
4533 aeaf
Reposted fromkrzysk krzysk viaznikajac znikajac
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via100suns 100suns
8353 b392 500

a-l-ancien-regime:

Versailles,  Galerie de pierre basse

Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viadyingfordance dyingfordance
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viapatrzpodnogi patrzpodnogi
1863 697e
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl