Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rok temu o tej porze też było chujowo
Reposted fromcompromise compromise viaszarakoszula szarakoszula
Chciałabym znów poczuć Twoja dłoń na moim karku.
— Do S. (Explorers)
Reposted fromExplorers Explorers viaRozaa Rozaa
8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viairmelin irmelin
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaPicki91 Picki91
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaRozaa Rozaa
- Dlaczego nie mogę niczego zapamiętać?
- Może dlatego, że tyle starasz się zapomnieć?
— Asne Seierstad, Dzieci Groznego
Reposted frommadialene madialene vianyaako nyaako
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamanartist iamanartist
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viazeberko zeberko

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viajustinne justinne
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaelenn elenn
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viaaudacityofhuge audacityofhuge
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze.
— Marek Hłasko, Robotnicy
Reposted frommirabelia mirabelia viagdziejestola gdziejestola
6010 1691 500

ahoradote:

Apartment in Berlin

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viainerte inerte
To jest ten typ mężczyzny, który jest otwarty, lojalny, wygadany, chętny do pomocy i stworzony do bycia z ludźmi.
Ale kiedy zdobędziesz się na odwagę i powiesz mu, co czujesz, że jest dla Ciebie najważniejszy i że Ci na nim zależy, to chowa się i udaje, że to nic takiego, że to go w ogóle nie dotyczy.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viajustinne justinne
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajustinne justinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl