Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viapeasorela peasorela
Reposted fromsilence89 silence89
4226 67b1 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaendlesslove16 endlesslove16
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
8778 4238
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
6650 eca1 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viapannakies pannakies
8251 122e
Reposted fromhalpert halpert viapannakies pannakies
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viaeternaljourney eternaljourney
6117 034c
5917 1535 500
Reposted fromirresponsible irresponsible viamiimi miimi
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viahelenburns helenburns
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
Reposted fromintotheblack intotheblack viamiimi miimi
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamiimi miimi
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viasuful suful
7046 6500 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaxmonroex xmonroex
7197 82e7 500
Reposted fromrol rol viapurplecornflowers purplecornflowers
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl